INTERNT

 Verksamhetsbeskrivning

Det är svårt att dölja att Du har varit här

Vi är en ideell idrottsrörelse som erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla.

Vad menar vi med ideell?
Grunden är ett frivilligt engagemang från våra funktionärer. Vi är en medlemsstyrd organisation där årsmötet och medlemmarna beslutar om framtiden och utvecklingen. Vi har inga andra ägare än föreningens medlemmar. Vi drivs av vår verksamhetsidé, inte av att tjäna pengar. Blir det något överskott återinvesteras det i verksamheten.

Vad menar vi med lustfylld?
Det ska alltid vara roligt att träna på Friskis&Svettis. Lusten går före plikten, helt enkelt.

Vad menar vi med lättillgänglig?
Oavsett förutsättningar finns det plats för alla att träna hos Friskis&Svettis.

Friskis&Svettis växer snabbt
Nu är 5,27 procent av Sveriges befolkning med i Friskis&Svettis, vilket motsvarar 526 618 medlemmar.

Friskis&Svettis Eslöv är en ideell förening som startade 1988, 2009 flyttade vi till egna lokaler och vi är idag ca 1300 medlemmar.

Med F&S värderingar i grunden utgör jympan kärnverksamheten. Träningsidén bygger på musik, rörelseglädje och ett positivt ledarskap. F&S träning ska vara lustfylld, effektiv och enkel.

Du kan komma till F&S som nybörjare, och ändå hänga med i rörelserna. Vi rekommenderar att Du startar med Basjympa, men Du ska självklart pröva de olika passen för att se vilket/vilka som passar just Dig.© Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda