INTERNT

Autogiro

För att teckna Autogiro behöver du vara myndig, för övriga vilkor se ”Autogiroanmälan_Friskis&Svettis Eslöv”. Den finns i receptionen på Friskis&Svettis Eslöv och går även att ladda ner här för utskrift.

(Klicka här)

 Autogiroanmälan ska göras i receptionen, tänk på att ta med legitimation och bankuppgifter, Clearingnummer och Kontonummer.

 

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro.

 


 © Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda