INTERNT

Fysisk aktivitet på recept i Skåne

Utvecklingen mot mer inaktiva livsstilar bidrar till sjukdom och ohälsa. Samtidigt främjar regelbunden fysisk aktivitet hälsa och välbefinnande och har en klar sjukdomsförebyggande/behandlande effekt. Ett av sjukvårdens bidrag för att främja folkhälsan är fysisk aktivitet på recept, FaR®. Aktiviteten ordineras av läkare och legitimerad sjukvård-spersonal men bedrivs i friskvården.
När du fått ett recept i din hand löser du in det på ett Fysioteket eller FaR-funktionen (oftast en sjukgymnast eller sjuksköterska) på Vårdcentralen på din ort.
 
Där kommer du att få träffa legitimerad sjukvårdspersonal som har kunskap om Fysisk aktivitet vid olika sjukdomstillstånd och det lokala aktivitetsutbudet.
 
Ta också med och visa receptet när du besöker föreningen första gången.

På baksidan av receptet finns rutor som Du kan använda som träning/aktivitetsdagbok, fylla i själv eller med hjälp av aktivitetsledaren.
Det ifyllda recept tar Du sedan med dig när du ska till din receptförskrivare för uppföljning nästa gång.

Vår förening har ett specialpris för de motionärer som har fått recept på fysik aktivitet.
Föreningen har också en utbildad FaR-ledare.

Skåneidrotten har seden den 1 februari 2010 ansvaret för alla friskvårdaktörer som tillhandahåller aktivitet för personer som fått FaR. Besöker du en förening som Skåneidrotten har gjort en överenskommelse med är du automatiskt försäkrad av FOLKSAM. Läs mer på www.cih.nu

Läs mer om Fysisk aktivitet på Recept i Skåne på www.skane.se/fysioteket

Läs mer om Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling på www.fyss.se

Läs mer om hur man på samhällsnivå ska generellt ska öka den fysiska aktiviteten på www.fhi.se/fysiskaktivitet


© Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda