INTERNT

 Vad är stadgar?

Friskis&Svettis Eslöv får inte skötas hur som helst. Det finns ett krav från Friskis&Svettis Riks i vilken många frågor av stor betydelse regleras. Enligt kraven måste alla Friskis&Svettis föreningar ha stadgar. Stadgarna kan populärt sägas vara en del av föreningens spelregler. I stadgarna regleras frågor om föreningen, hur medlemmarna kan utöva sitt inflytande, styrelsens befogenheter, föreningsstämma osv.

När man blir medlem i Friskis&Svettis Eslöv accepterar man föreningens stadgar och åtar sig att följa dem.

 


Följande filer finns att ladda ned:

  http://friskis.datiq.se/skyddad.php?file=FoS_Eslov_Stadgar_20110305.pdf
  http://friskis.datiq.se/uploads/file/stadgar/FoS-Eslov-Stadgar2007-02-10.pdf

 © Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda