INTERNT

Vi i styrelsen tackar för förtroendet

Att vara vald till ledamot i F&S styrelse är ett inspirerande och stundtals svettigt förtroendeuppdrag. Vi är en del i något som vi verkligen tror på, vi delar värderingar utan att hålla varandra om ryggen, vi jobbar på uppdrag av medlemmarna och fattar de beslut som ligger i majoritetens intresse. Vi stryker inte alltid medhårs, utan tar beslut för framtiden och föreningens bästa.

 

Vi ser inte andra aktörer på träningsarenan som konkurrenter utan som kollegor, bara soffan är vår gemensamma "fiende". Vi ska inte sälja F&S "produkter", utan erbjuda F&S olika träningsformer till de som vill vara våra medlemmar - inte kunder. Vi pratar aldrig om vinst eller aktieutdelning, vi återinvesterar de pengar som blir över tillbaka i vår förening.

Passa gärna på att byta några ord med oss när vi ses på Svett(s)fabriken eller i Stehag.

Detta är vår styrelse

Ordförande Maria Buhre
Ledamot Vice ordförande Lars Sollerby
Ledamot Kassör Sofie Örndal
Ledamot Vice kassör Mari Jönsson
Ledamot Sekreterare Eva Lethin
Ledamot Yngve Svensson
Ledamot Sven-Ingvar Weitoft
   
Suppleant Infomottagare styrelsen Anna Olsson-Nilsson
Suppleant Viktoria Birtle
Suppleant Christina Munk

 © Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda