INTERNT

 För Dig som har fått träning på recept

För att göra det enkelt för dig som har fått träning på recept erbjuder F&S Eslöv ett FaR kort som ger dig möjligheten att gå på jympa och gym under 3 månader.

Passen (jympa) leds av F&S diplomerade ledare.

I F&S FaR-kort ingår
• Olika former av Jympa
• Styrketräning

Pris

För vuxen: 400 kr (FaR kortet) + medlemsavgift (se prislistan)
För ungdom till och med 19 år: 300 kr (FaR kortet) + medlemsavgift

Visa upp FaR-recept och legitimation vid köp. Medtag ditt recept varje gång du tränar.


 Hur får jag ett recept?

Receptet skrivs ut av legitimerad vårdpersonal som exempelvis läkare, sjuksköterskor, dietister och sjukgymnaster. Förutsättningen för att du skall få ett recept är att anpassad fysisk aktivitet anses vara en lämplig metod att förbättra din hälsa eller behandla din sjukdom.

Hur mycket ska jag röra mig för att bibehålla hälsan?

Alla bör, helst varje dag, vara fysiskt aktiva. Intensiteten bör vara åtminstone måttlig. Med måttlig ansträngning menas att du blir lätt andfådd och får en ökad värmekänsla i kroppen vid till exempel en rask promenad.

Vinsten med fysisk aktivitet

30 minuters fysisk aktivitet om dagen med måttlig ansträngning kan göra underverk med din hälsa. Du ökar ämnesomsättningen, stärker immunförsvaret, får bättre kondition, förbättrar din rörlighet, du orkar mer och sover bättre.

Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för att du skall drabbas av exempelvis hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ 2, högt blodtryck och tjocktarmscancer. Det har en förebyggande effekt när det gäller övervikt, benskörhet och lindrande verkan vid ledsmärtor. Det har också en säkerställd effekt när det gäller att lindra ångest och lättare depressioner.

 


© Friskis&Svettis Eslöv | Denna webbsida bygger på DATIQs Hemsida i en Låda